P1 PLUS 2022 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za MSP

Slovenski podjetniški sklad je  v Ur. l. RS. št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022 objavil razpis za ugodno pridobivanje kreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja v letu 2022.

 

Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP

– za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,

– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

Cilji finančnega ukrepa:

– olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,

– spodbujati rast in razvoj MSP,

– krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,

– spodbujanje zasebnih vlaganj.

 

UPRAVIČENCI

– Mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

INVESTICIJE:

– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;

– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc

​OBRATNA SREDSTVA:

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

– izdatki za opravljene storitve;

– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

 

Roki za oddajo vlog: 15.5., 1.6., 15.6.,1.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2022.

Več: SPS

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.