Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Slovenskemu gospodarstvu je z današnjim dnem na voljo skoraj 135 milijonov evrov svežih sredstev. Največ sredstev, kar 88,5 milijona evrov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na trg pošilja preko izvajalske institucije Javne agencije SPIRIT Slovenija, in sicer za namen spodbujanja velikih investicij za večjo produktivnosti in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Samostojno pa ministrstvo razpisuje še 44 milijonov evrov za digitalno preobrazbo gospodarstva ter dodatna dva milijona evrov za letalsko povezljivost Slovenije s svetom.

Namen javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij  je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu slovenskega gospodarstva. S tem bomo dolgoročno omogočili večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.  

Višina razpisanih sredstev je 88,5 milijona evrov, finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa pa zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedle investicije, če so bile registrirane najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in imajo zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, ter stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme, intenzivnost pomoči pa lahko znaša med 10 % in 50 %.

V okviru razpisa bodo tri odpiranja, roki za oddajo vlog pa so sledeči:

  • za prvo odpiranje: 22. april 2022 do 12. ure,
  • za drugo odpiranje: 1. oktober 2022 do 12. ure in
  • za tretje odpiranje: 12. januar 2023 do 12. ure.

Javni razpis bo danes od 17. ure dalje dosegljiv na spletni strani Javne agencije SPIRIT Slovenija, razpisna dokumentacija pa bo prijaviteljem na voljo v prvi polovici prihodnjega tedna.

 

PREDSTAVITEV – WEBINAR: VABILO za predstavitev javnih razpisov, 14.4.2022 ob 13. uri

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.