Vlada RS je na redni seji 15. 7. 2021 sprejela Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov in je objavljena v Uradnem listu RS, št. 114/2021.

S sprejemom uredbe je omogočen začetek uporabe bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, ki ga je kot ukrep pomoči prizadetim panogam uzakonil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT). S ciljem razlikovanja s turističnimi boni, ki so bili omogočeni na podlagi PKP3 (ZIUOOPE), FURS nove bone imenuje BON21.

Za več o bonih21 PONUDNIKI glejte v prispevku. Rok unovčenja je 31. december 2021.