Vlada z odlokom (Uradni list RS, št. 118/2021)  ukinja brezplačno presejalno testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Ti se bodo delno izvajali še naprej, a le za določene skupine, ki so navedene v odloku. Med njimi pa seveda ni vseh tistih, ki se morajo redno testirati iz poslovnih razlogov, kot to opredeljuje trenutno veljavni odlok o prepovedi izvajanja storitev za potrošnike, ki za izvajalce določenih dejavnosti zahteva pogoj PCT.

 

Odlok o ukinitvi brezplačnega testiranja sicer stopa v veljavo šele 23. avgusta, je pa že sedaj jasno, da bo stroške testiranj, ki bodo še vedno obvezna, moral prevzeti nekdo drug. Kdo bo to, se še ne ve, trenutno pa velja, da morajo podjetja oziroma delodajalci za svoje zaposlene zagotoviti in plačati obvezna hitra testiranja in če bo ostalo pri tem, se bodo stroški poslovanja v tej točki povišali.

Kako bo v prihodnje, bo torej stvar razvoja dogodkov. Naša stanovska organizacija pričakuje povrnitev teh stroškov delodajalcem od države, zato si bo s predlogi in pozivi še naprej prizadevala v tej smeri.

S tem povezana odloka:
Novi odlok o delni ukinitvi brezplačnih hitrih testiranj >>>

Vir: Ministrstvo za zdravje,  OZS