Zgodovina zbornice

Petinštirideset let povezovanja in aktivnega dela obrtnikov, ki so znali združiti interese, se je pričelo 27. februarja 1969, ko se je v gostišču na Bregu zbralo 19 obrtnikov kot iniciativni odbor za ustanovitev ZDRUŽENJA SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV DOLENJSKE kot predhodnico današnje OOZ Novo mesto. Imeli so pogum in vizijo, da so marca istega leta združenje tudi ustanovili. Zapisali so, da potrebujejo organizacijo, ki bo zastopala njihove interese na vseh področjih in sodelovala z organi oblasti pri reševanju obrtniške problematike.

 Prvi izvoljeni predsednik Jože Črtalič je s sodelavci oral ledino v socialističnem sistemu, ko država ni želela močnih obrtnikov, saj je bil kapitalizem sovražnik sistema. Imeli so težko nalogo, da zase in za svoje stanovske kolege dosežejo ugodnejšo klimo, zato zaslužijo posebno pohvalo.

 V času organiziranega dela se je zvrstilo na vodstvenem mestu devet predsednikov, kateri so vsak po svojih močeh prispevali k izboljšanju pogojev in razvoju obrtništva ter tako ugledu zbornice. Prehojena pot gotovo ni bila lahka, so pa leta organiziranega dela prinesla institucijo, ki zastopa interese obrtnikov in je danes partner vladi, kjer s svojimi zahtevami poizkuša preko zahtev obrti malim olajšati delo v obilici neprijaznih zakonov.

 Naši predhodniki so bili eni izmed pobudnikov za ustanovitev krovne organizacije za celotno državo, tako smo vključeni v obrtno-zbornični sistem, v katerem smo poleg Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije tudi vse območne obrtne zbornice.

 Ves čas je naša zbornica strmela k boljšim pogojem za delo. Iz skromnih poslovnih prostorov na Partizanski cesti se je selila na Dalmatinovo ter nato v DOM OBRTNIKOV na Glavnem trgu 14. Leta 1995 je zbornica pričela delovati na Trdinovi 4. Zaradi potrebe po večnamenski dvorani in sodobni učilnici je v letu 2008 pripeljal do selitve na Forsterjevo 10, v okviru Trgovskega centra Rialto v Bršljinu. Sedanji prostori omogočajo boljše pogoje za delo v naslednjih desetletjih.

 Iz zgodovinskega orisa je razvidno, da ima Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto in njeno članstvo že zgodovino in da ni od včeraj. Temu so zaslužni člani, ki so vsa ta leta skozi ugodne, pogosto pa bolj neugodne pogoje ustvarjali obrtništvo kot pomemben del gospodarstva in njeno stanovsko organizacijo.