Temeljne naloge

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto izvaja temeljne naloge na podlagi zastavljenega programa dela ter svojim članom in bodočim obrtnikom/podjetnikom nudi svetovanja in naslednje storitve:

Zastopanje interesov svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti.

Spremljanje in obravnavanje problematike obrti in podjetništva.

Povezovanje članov v 11 strokovnih sekcijah in Združenju upokojenih obrtnikov.

Izobraževanje:

- organiziramo seminarje na področju davčne zakonodaje, delovno – socialne zakonodaje in   vsa ostala izobraževanja, ki so za naše člane zanimiva in v danem trenutku aktualna,

- organiziramo usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

- izvedba usposabljanja za voznike tovornih vozil za prevoz blaga in oseb (EU95),

 Informacijski sistem:

- svoje člane seznanjamo z aktualnimi novostmi v mesečnem glasilu in v časopisu Naše glasilo, po elektronski pošti in ostalih medijih

 Vstopna točka e-vem:

- registracija podjetja s.p. in d.o.o. (vpis v poslovni/sodni register),

- prijava vseh sprememb v Poslovni register Slovenije (dejavnosti, sprememba firme, poslovnega  naslova, poslovne enote, …)

- izbris s.p. iz poslovnega registra,

- prijava s.p. v obvezna socialna zavarovanja (M1),

- prijava podjetja v davčni register

 Svetovanje:

- splošno podjetniško svetovanje,

- svetovanje pri specializiranih svetovalcih na OZS,

- svetovanje pri pogodbenih pravnih svetovalcih in strokovnjakih

 Izvajanje javnih pooblastil:

- izdaja obrtnega dovoljenja

- spremembe obrtnega dovoljenja

- prenehanje obrtnega dovoljenja

- vodenje obrtnega in članskega registra

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto vsako leto organizira tudi tradicionalno srečanje obrtnikov in podjetnikov, srečanje upokojenih obrtnikov, spomladanski večdnevni in jesenski eno dnevni izlet, majski pohod ter strokovne ekskurzije po sekcijah.