Stanovanjska ustanova – izkoristite možnost najema ugodnega stanovanjskega kredita

Stanovanjska ustanova delavcev pri s.p. Novo mesto je samostojna pravna oseba, vpisana v register ustanov pri Ministrstvu za okolje in prostor RS. Namen ustanove je upravljanje in razpolaganje z namensko zbranimi stanovanjskimi sredstvi in reševanje stanovanjskih potreb delavcev in delodajalcev v obrti.

Ustanova namenja sredstva na osnovi javnih razpisov za dodelitev kreditov za gradnjo oziroma nakup stanovanjske hiše ali etažnega stanovanja ter za dodelitev kreditov za rekonstrukcijo, adaptacijo ali revitalizacijo stanovanja, stanovanjske hiše ali ureditev podstrešja, po spremenjenem statutu pa tudi za gradnjo, nakup ali renoviranje poslovnih prostorov člana.

Pravico do posojil imajo delodajalci in delojemalci pri članih Stanovanjske ustanove. Člani so gospodarski subjekti, ki so obenem člani OOZ Novo mesto in imajo poravnano članarino. Članarina se plačuje enkrat letno, do konca meseca februarja, v znesku, ki ga določi Uprava. Za leto 2015 znaša članarina 29,00 EUR. V času trajanja odplačila kredita, je gospodarski subjekt dolžan biti član Stanovanjske ustanove in OOZ Novo mesto

Uprava Stanovanjske stanove je na svoji  37. redni seji sprejela spremembo statuta in pravil, ki jih objavljamo  na tej spletni strani.

Statut 2015

Pravilnik 2015

Kontaktna oseba: Breda Koncilja, sekretarka

Telefon: 07 33 24 233 ali 041 350 001

Predsednik: Janez Ravbar

GSM: 041 615 189

Predstavitev Stanovanjske ustanove – izvlečki iz pravilnika