SPOT svetovanje

Brezplačne celovite podporne storitve za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022.

     

O SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija:

Konzorcijski partnerji Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto,Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o. in RIC Bela krajina smo uspeli na razpisu agencije SPIRIT za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022.

V okviru SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki je nadomestila nekdanjo vstopno točko VEM in je ena od 12 regijskih točk v Sloveniji, bomo v naslednjih petih letih v naši regiji poleg pomoči pri registracijskih in drugih e-postopkih preko portala SPOT (doslej portal e-VEM) nudili tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialna podjetja in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti. Svetovanja ne bodo potekala le na sedežu SPOTa na Razvojnem centru v Novem mestu, pač pa tudi na terenu v zainteresiranih podjetjih (mobilna svetovanja) in na sedežih ostalih treh konzorcijskih partnerjev. Štirje svetovalci SPOTa bomo skrbeli tudi za animiranje lokalnega in regionalnega okolja, splošno promocijo podjetništva v regiji, za povezovanje vseh regionalnih akterjev za podpro poslovnim subjektom in za predstavitveni prostor – showroom regije na sedežu SPOT točke, kjer se bodo predstavljala regijska podjetja.

Točka SPOT Svetovanje je del nacionalnega sistema SPOT, Slovenska poslovna točka, ki predstavlja nov projekt brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte. Z njim želi država prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij ter k dvigu njihove konkurenčnosti na trgu.

SEDEŽ:

Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

URADNE URE:

v ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14:00, v sredo od 8.00 do 17:00, v četrtek ni uradih ur.

Zaželena je predhodna najava.

SVETOVALCI:

M: 030 700 170

Breda Koncilja, M: 051 422 580, E: breda.koncilja@ozs.si

Darja Smiljić, M:040 197 264, E: darja.smiljic@rc-nm.si

Danijela Vukojević, M: 041 759 762, E: danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si

Peter Ambrožič, M: 040 122 872, E: peter.ambrozic@ric-belakrajina.si

 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija

AKTIVNOSTI ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA v skladu z ZPOP-1:

INFORMIRANJE o regionalnih podjetniških aktivnostih in o aktivnostih na področju spodbujanja podjetniških aktivnosti preko e-biltena Moj spletni priročnik in objava prispevkov na temo podjetništva v lokalnih in regionalnih medijih.

 • OSNOVNO SVETOVANJE glede razvoja poslovne ideje, ustanavljanja in zagona ter rasti in razvoja podjetij. Poteka lahko telefonsko, preko e-pošte, na SPOT točki ali mobilno in se lahko zaključi tudi z E-POSTOPKI za s.p. ali d.o.o.
 • ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA preko mreženja subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva,…), izvajanja osebnih obiskov pri podjetnikih in spodbujanja podjetništva v regiji v sodelovanju z občinami in sorodnimi institucijami v sosednjih državah.
 • PODJETNIŠKA USPOSABLJANJA IN DELAVNICE o različnih podjetniških temah, ki bodo organizirana v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki.
 • IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI znotraj Slovenije kot tudi čezmejno.
 • SOOBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE preko srečanja podpornega okolja v regiji, predstavitve produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji (showroom regije), usposabljanja in informiranja svetovalcev ter drugih aktivnosti.

NAMEN:

Podpora in pomoč ciljnim skupinam, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture.

Projekt je namenjen:

 • krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
 • pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

CILJI:

- povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in

- povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,

ki bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Cilji javnega razpisa bodo doseženi z naslednjim rezultatom:

• povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

REZULTATI:

Neposredni rezultati izvajanja storitev SPOT svetovanje bodo:

 • 217 posredovanih informacij za objavo v Mojem spletnem priročniku
 • 116 pripravljenih informativnih in strokovnih člankov
 • 3.867 svetovanj podjetnikom in potencialnim podjetnikom
 • 58 mreženj subjektov podpornega okolja
 • 116 srečanj s predstavniki občin z namenom spodbujanja podjetništva v regiji
 • 39 udeležb na dogodkih čezmejnega povezovanja z namenom sodelovanja in povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah
 • 116 promocij in informiranja o podjetništvu
 • 39 usposabljanj
 • 116 delavnic
 • 20 izmenjav dobrih praks preko ogledov dobrih praks, izmenjav izkušenj tako znotraj Slovenije kot čezmejno
 • 10 dogodkov odpiranja poslovnih priložnosti
 • 20 mapiranj
 • 77 udeležb svetovalcev na usposabljanjih agencije ali ministrstev in 58 udeležb na drugih usposabljanjih
 • vzpostavitev showrooma regije in predstavitev regijskih podjetij na enem mestu v regiji
 • 5 srečanj podpornega okolja v regiji
 • 58 drugih aktivnosti intranet
 • koordinacija partnerjev

FINANCIRANJE:

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

www.eu-skladi.si