Prva dva razpisa za vavčerje – za certifikate kakovosti in zaščito intelektualne lastnine

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov program spodbud za MSP – Vavčerski sistem

Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere bodo lahko podjetja najemala skozi vso leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le – teh bo zelo hitra.

Trenutno sta na voljo dva poziva:

  1. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
  2. Vavčer za certifikate kakovosti

Upravičenci:

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega.

Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %.

Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR.

Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Več o pogojih in pozivna dokumentacija: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Vprašanja glede vavčerjev lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori in vprašanja bodo objavljali na spletni strani SPS.
Pomoč pri pripravi vloge Brezplačna pomoč pri pripravi vloge je na voljo na: SPOT Svetovanje JV Slovenija in OOZ Novo mesto

Breda Koncilja, tel. 051 422 580, breda.koncilja@ozs.si

Vavčerski sistem

This entry was posted in Nerazvrščeno. Bookmark the permalink.