Skupščina OOZ Novo mesto 2018-2022

POSLANCI SKUPŠČINE OOZ NOVO MESTO ZAMANDATNO OBODBJE 2018-2022

 1. Franci Bregač – Sekcija za promet
 2. Romana Jakobčič – Sekcija za promet
 3. Miran Štukelj – Sekcija za promet
 4. Franci Bukovec – Sekcija gradbincev
 5. Srečko Šimec – Sekcija gradbincev
 6. Branko Fabjan – Sekcija gradbincev
 7. Janez Kovačič – Sekcija gradbincev
 8. Drago Hočevar – Sekcija elektro dejavnosti
 9. Jure Mlakar – Sekcija elektro dejavnosti
 10. Matej Dulc – Sekcija instalaterjev – energetikov
 11. Mihael Filipič – Sekcija kovinarjev
 12. Robert Peric – Sekcija kovinarjev
 13. Janez Pirc - Sekcija lesnih strok
 14. Tomislav Bogovič – Sekcija lesnih strok
 15. Zdravko Klevišar – Sekcija avtoserviserjev
 16. Robert Kavšek – Sekcija avtoserviserjev
 17. Stane Pirkovič - Sekcija za gostinstvo in turizem
 18. Martina Tršinar – Sekcija za gostinstvo in turizem
 19. Renata Novak – Sekcija tekstilcev
 20. Rudi Redek – Sekcija frizerjev in kozmetikov
 21. Renata Peterle – Sekcija frizerjev in kozmetikov
 22. Anton Fabjan - Sekcija nerazvrščenih
 23. Janez Ravbar – Sekcija nerazvrščenih
 24. Matjaž Bevc – Sekcija nerazvrščenih
 25. Brigita Ulčnik – Združenje upokojenih obrtnikov
 26. Martin Gazvoda – Združenje upokojenih obrtnikov
 27. Rajko Henigman - Predstavnik iz občine  Dol. Toplice
 28. Gregor Parkelj – Predstavnik iz občine Mirna Peč
 29. Andrej Papež – Predstavnik iz Mestne občine Novo mesto
 30. Marjan Irt – Predstavnik iz občina Straža
 31. Boris Kovačič – Predstavnik iz občine Šentjernej
 32. Dušan Mojstrovič -Predstavnik iz občina Škocjan
 33. Milan Pajk - Predstavnik iz  občine  Šmarješke Toplice
 34. Stanko Novinc – Predstavnik iz občine Žužemberk
 35. Mojca Andolšek - Predsednica
 36. Roman Florjančič – Podpredsednik
 37. Andrej Krajnc – Podpredsednik