Sekcija za promet

Sekcija za promet pri OOZ Novo mesto  šteje 105 članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo prevoze blaga in oseb, ter gradbena mehanizacija.

Upravni odbor   za mandatno obdobje 2014-2018

1. MATEJ HREN – predsednik

2. ANTON BOBIČ

3. ANDREJ RODIČ

4. ROMANA JAKOBČIČ

5.  MIRAN ŠTUKELJ

Poročilo o delu sekcije za leto 2016

- 1.2.2016 je bil Upravni odbor sekcije na katerem so pripravili okvirni program dela in pripravili dnevni red za zbor sekcije

- 19.2.2016 zbor sekcije za promet

- 19.2. in 20.2.2016 je bilo usposabljanje za prevoznike za kodo E-95 za leto 2016

- 23.12.2016 je bil zaključni zbor in silvestrovanje sekcij.