Sekcija za promet

Sekcija za promet pri OOZ Novo mesto  šteje 88 članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo prevoze blaga in oseb, ter upravljalci gradbene mehanizacije.

 

Upravni odbor   za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. MIRAN ŠTUKELJ – MINITOUR d.o.o. – predsednik

2. MATEJ HREN

3. ANTON BOBIČ

4. ROMANA JAKOBČIČ

5. PRIMOŽ GAZVODA

6. ANDREJ RODIČ

7. JOŽE DEŽELAN

 

Poročilo o delu sekcije za leto 2018:

-  07.02.2018, uravni odbor sekcije

-   09.02.2018, TK usposabljanje za leto 2019 – delodajalci

-  09.02.2018, volilni zbor sekcije

-   10.02.2018, usposabljanje za leto 2019 – delavci

-   22.03.2018, upravni odbor sekcije in sestanek s policijo

-   31.05.2018, strokovna ekskurzija: Žalec in trening varne vožnje Vransko

-   02.06.2018, usposabljanje za leto 2018

-   03.06.2018, usposabljanje za leto 2017

-   05.11.2018, upravni odbor sekcije

-   30.11.2018, strokovna ekskurzija: Bela Krajina ogled tovarne KOLPA SAN

 

Poročilo o delu sekcije za leto 2017:

- 6.2.2017 , upravni odbor sekcije, ki je pripravil program dela za zbor sekcije

- 17.2. in 18.2.2017, usposabljanje za kodo E-95 za delodajalce in delavce

- 17.2.2017, zbor sekcije, kjer so obravnavali postopke za obnovo licenc in program dela sekcije za tekoče leto

- 3.5.2017, upravni odbor , kjer so obravnavali predloge za volitve predsednika sekcije za promet pri OZS

- 23.12.2017, zaključni zbor in silvestrovanje