Sekcija za promet

Sekcija za promet pri OOZ Novo mesto  šteje 88 članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo prevoze blaga in oseb, ter upravljalci gradbene mehanizacije.

Upravni odbor   za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. MIRAN ŠTUKELJ – predsednik

2. MATEJ HREN

3. ANTON BOBIČ

4. ROMANA JAKOBČIČ

5. PRIMOŽ GAZVODA

6. ANDREJ RODIČ

7. JOŽE DEŽELAN

Poročilo o delu sekcije za leto 2019:

-  18.01.2019, TK usposabljanje za kodo za delodajalce za leto 2019

-  18.01.2019, zbor  sekcije

- 19.01.2019,  TK usposabljanje za kodo za delavce za leto 2019

- 26.03.2019, upravni odbor sekcije

- 17.04.2019, zbor sekcije z UO sekcije za promet pri OZS in policijo

- 19.05.2019, TK usposabljanje za kodo E-95 za leto 2019 (zamudniki)

- 04.11.2019, upravni odbor sekcije

- 05.12.2019, strokovna ekskurzija: Ogled Luke Koper