Sekcija za promet

Sekcija za promet pri OOZ Novo mesto  šteje 88 članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo prevoze blaga in oseb, ter upravljalci gradbene mehanizacije.

Upravni odbor   za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. MIRAN ŠTUKELJ – predsednik

2. MATEJ HREN

3. ANTON BOBIČ

4. ROMANA JAKOBČIČ

5. PRIMOŽ GAZVODA

6. ANDREJ RODIČ

7. JOŽE DEŽELAN

Poročilo o delu sekcije za leto 2019:

- 18.1.2019, zbor sekcije

- 18.1.2019, TK usposabljanje za kodo za leto 2019 (deloddjalci)

- 19.10.2019, TK usposabljanje za kodo za leto 2019 (delavci)

- 26.3.2019, Upravni odbor sekcije

- 17.4.2019, Zbor sekcije z vodstvom sekcije za promet pri OZS in predstavniki Policijske uprave Novo mesto

- 19.5.2019, TK usposabljanje za kodo za leto 2019

 Poročilo o delu sekcije za leto 2018:

-  07.02.2018, uravni odbor sekcije

-   09.02.2018, TK usposabljanje za leto 2019 – delodajalci

-  09.02.2018, volilni zbor sekcije

-   10.02.2018, usposabljanje za leto 2019 – delavci

-   22.03.2018, upravni odbor sekcije in sestanek s policijo

-   31.05.2018, strokovna ekskurzija: Žalec in trening varne vožnje Vransko

-   02.06.2018, usposabljanje za leto 2018

-   03.06.2018, usposabljanje za leto 2017

-   05.11.2018, upravni odbor sekcije

-   30.11.2018, strokovna ekskurzija: Bela Krajina ogled tovarne KOLPA SAN