Sekcija za gostinstvo in turizem

ekcija za gostinstvo in turizem šteje 61 članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo gostinske in živilske dejavnosti.

UPRAVNI ODBOR za mandatno obdobje 2014-2018:

1. STANE PIRKOVIČ – predsednik

2. RUDOLF MLINARIĆ

3. FRANCI ROJC

4. MARTINA TRŠINAR

Poročilo o delu sekcije v letu 2016

- 11.1.2016 regijski gostinski ples, v organizaciji OOZ Trebnje

- 13.4.2016 zbor sekcije, kjer so pripravili program dela za leto 2016

- 18.5.2016 regijski zbor gostincev

-   25.6.2016 usposabljanje HACC,

-   25.10.2016 strokovna ekskurzija na Štajersko

-  8.11.2016 delavnica za označevanje hranilne vrednosti predpakiranih živil,

- 14.11.2016 okrogla miza Dolenjska vrhunska kulinarična in turistična destinacija