Sekcija za gostinstvo in turizem

Sekcija za gostinstvo in turizem šteje 53 članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo dejavnost na področju gostinstva, živilske dejavnosti in v turizmu.

UPRAVNI ODBOR za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. STANE PIRKOVIČ – predsednik

2. FRANCI ROJC

3. MARTINA TRŠINAR

4. APOLO CVETANOVSKI

5. BLAŽ KOŠAK

 Poročilo o delu sekcije v letu 2019:

- 7.1.2019, regijski gostinski ples v Gostilni Pugelj v Ždinji vasi

- 1.10.2019, upravni odbor sekcije

- 22.10.2019, strokovna ekskurzija v Belo Krajino