Sekcija za gostinstvo in turizem

Sekcija za gostinstvo in turizem šteje 57 članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo dejavnost na področju gostinstva, živilske dejavnosti in v turizmu.

 

UPRAVNI ODBOR za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. STANE PIRKOVIČ – predsednica

2. FRANCI ROJC

3. MARTINA TRŠINAR

4. APOLO CVETANOVSKI

5. BLAŽ KOŠAK

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2017:

- 9.1.2017 , je bil organiziran regijski gostinski ples v Kočevju, ki pa je zaradi premajhne udeležbe odpadel

- 7.6.2017, obnovitveno usposabljanje HACCP za gostince, kjer je predaval dr. Sergej Gričar

- 24.10.2017, strokovna ekskurzija v Šentjernej (vinoteka Otilija), Podbočje (ribogojnica Goričar), Bizeljsko (hiša frankinje Kerin), Škocjan (Gostišče Marinčič)

- 21.11.2017 so sodelovali pri Podelitvi priznanj za jubileje in kakovost preko sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. Priznanje za kakovost je prejel naš član Igor Brulc, Jernejev hram d.o.o. iz Novega mesta.

Sekcija sodeluje v projektu “Zdrava prehrana v sodobni družbi – FRAIn” s Fakulteto za zdravstvene vede v Novem mestu, z dvema pedagoškima mentorjem, dr. Sergejem Gričarjem in dr. Barbaro Rodica, ter delovnima mentorjema Emilijo Bratož iz OOZ Novo mesto ter Blažem Košakom, Mlin Košak, Šmarješke Toplice.