Sekcija za gostinstvo in turizem

Sekcija za gostinstvo in turizem šteje 53 članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo dejavnost na področju gostinstva, živilske dejavnosti in v turizmu.

UPRAVNI ODBOR za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. STANE PIRKOVIČ – predsednik

2. FRANCI ROJC

3. MARTINA TRŠINAR

4. APOLO CVETANOVSKI

5. BLAŽ KOŠAK

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2018:

- 08.01.2018, regijski gostinski ples

- 19.04.2018, upravni odbor

- 03.05.2018, volilni zbor

- 27.11.2018, regijsko strokovno srečanje gostincev v Portorožu

- 23.10.2018,strokovna ekskurzija DANA Mirna

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2017:

- 9.1.2017,regijski gostinski ples v Kočevju, ki pa je zaradi premajhne udeležbe odpadel

- 7.6.2017, obnovitveno usposabljanje HACCP za gostince

- 24.10.2017, strokovna ekskurzija v Šentjernej (vinoteka Otilija), Podbočje (ribogojnica Goričar), Bizeljsko (hiša frankinje Kerin), Škocjan (Gostišče Marinčič)

- 21.11.2017 so sodelovali pri Podelitvi priznanj za jubileje in kakovost preko sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. Priznanje za kakovost je prejel naš član Igor Brulc, Jernejev hram d.o.o. iz Novega mesta.