Sekcija za gostinstvo in turizem

Sekcija za gostinstvo in turizem šteje 53 članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo dejavnost na področju gostinstva, živilske dejavnosti in v turizmu.

UPRAVNI ODBOR za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. STANE PIRKOVIČ – predsednik

2. FRANCI ROJC

3. MARTINA TRŠINAR

4. APOLO CVETANOVSKI

5. BLAŽ KOŠAK

 Poročilo o delu sekcije v letu 2019:

- 7.1.2019, regijski gostinski ples v Gostilni Pugelj v Ždinji vasi

- 1.10.2019, upravni odbor sekcije

- 22.10.2019, strokovna ekskurzija v Belo Krajino

 Poročilo o delu sekcije v letu 2018:

- 08.01.2018, regijski gostinski ples

- 19.04.2018, upravni odbor

- 03.05.2018, volilni zbor

- 27.11.2018, regijsko strokovno srečanje gostincev v Portorožu

- 23.10.2018,strokovna ekskurzija DANA Mirna