Sekcija tekstilcev

Normativi časa izdelave oblačil

Informativni cenik  za popravilo oblačil

Sekcija tekstilcev pri OOZ Novo mesto šteje 11 članov.

Članice so izredno aktivne in prizadevne. Veliko sodelujejo s sekcijo tekstilcev pri OZS.

Upravni  odbor 2sekcija za mandatno obdobje 2014-2018

1. RENATA NOVAK – predsednica

2. FRANIKA GODEC

3. MARIA WOLLF

4. MARTA ILOVAR

Poročilo o delu sekcije v letu 2017