Sekcija tekstilcev

Normativi časa izdelave oblačil

Informativni cenik  za popravilo oblačil

Sekcija tekstilcev pri OOZ Novo mesto šteje 11 članov.

Članice so izredno aktivne in prizadevne. Veliko sodelujejo s sekcijo tekstilcev pri OZS.

Upravni  odbor 2sekcija za mandatno obdobje 2014-2018

1. RENATA NOVAK – predsednica

2. FRANIKA GODEC

3. MARIA WOLLF

4. MARTA ILOVAR

Poročilo o delu sekcije v letu 2016

- 22.3.2016 zbor sekcije,

- 01.4.2016 Srečanje tekstilcev pri OZS v Olimju,

- 08.9.2016 mini šola oblačenja z Jernejo Agić v Maximarketu v Ljubljani.