Sekcija tekstilcev

Sekcija tekstilcev pri OOZ Novo mesto šteje 8 članov.

Članice so izredno aktivne in prizadevne. Veliko sodelujejo s sekcijo tekstilcev pri OZS.

Upravni  odbor sekcija za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. RENATA NOVAK – predsednica

2. FANIKA GODEC

3. WOLLF MARIA

4. MARTA ILOVAR

5. MIRJAM DUH

Poročilo o delu sekcije v letu 2019:

- 1.2.2019, zbor sekcije

- 5.2.2019, okrogla miza; predstavitev novega programa Izdelovalec oblačil in pomočnik izdelovalca oblačil

- 15.4.2019, strokovna ekskurzija v Belo Krajino in Karlovac

- 17.9.2019, zbor sekcije

- 11.10 in 12.10.2019, srečanje v Ankaranu v organizaciji sekcije tekstilcev in pridelovalcev kož pri OZS

Poročilo o delu sekcije v letu 2018:

-  15.02.2018, volilni zbor sekcije

- 13.09.2018, zbor sekcije

-   05.10.2018, strokovno srečanje tekstilcev in pridelovalcev koz pri OZS

-   06.11.2018, strokovna ekskurzija: ogled podjetij MEPLAST, EUROPRINT in RIGO (Kras)

Uporabne informacije:

Normativi časa izdelave oblačil

Informativni cenik  za popravilo oblačil