Sekcija nerazvrščenih

Sekcija nerazvrščenih šteje 102 člana.

V to sekcijo sodijo člani, ki nimajo organizirane svoje sekcije. To so predvsem: urarji, zlatarji, knjigovodji, plastičarji,  razni svetovalci, cvetličarji, pogrebne dejavnosti,

Upravni odbor za mandatno obdobje 2014-2018:

1. ANDREJ KRAJNC - predsednik
2. ANDREJA ŽNIDARŠIČ
3. ANTON FABJAN
4. MATJAŽ BEVC
5. JANEZ RAVBAR