Sekcija nerazvrščenih

Sekcija nerazvrščenih šteje 84 članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki zaradi premajhnega števila članov v sekciji nimajo organizirane svoje sekcije. To so predvsem: urarji, zlatarji, knjigovodje, plastičarji,  razni svetovalci, cvetličarji, pogrebne dejavnosti, umetnostna obrt ipd.

Upravni odbor za mandatno obdobje 2019-2022

1. ANDREJ KRAJNC – predsednik

2. ANDREJA ŽNIDARŠIČ

3. MATJAŽ BEVC

4. JANEZ RAVBAR

5. ANTON FABJAN

6. SIMONA MELE

 POROČILO O DELU SEKCIJE V LETU 2019:

-   13.05.2019, podjetniški zajtrk s poslovno predstavitvijo članov sekcije

-   19.04.2019, upravni odbor sekcije

POROČILO O DELU SEKCIJE V LETU 2018:

-   26.09.2018, upravni odbor sekcije, predavanje: Pametni telefon in uporabne aplikacije

-   25.04.2018, volilni zbor

-   20.04.2018, upravni odbor sekcije

-   25.04.2018, volilni zbor sekcije

-   25.04.2018, predavanje: pametni telefoni in uporabne aplikacije