Sekcija nerazvrščenih

Sekcija nerazvrščenih šteje 84 članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki zaradi premajhnega števila članov v sekciji nimajo organizirane svoje sekcije. To so predvsem: urarji, zlatarji, knjigovodje, plastičarji,  razni svetovalci, cvetličarji, pogrebne dejavnosti, umetnostna obrt ipd.

 

Upravni odbor za mandatno obdobje 2014-2018

1. ANDREJ KRAJNC – predsednik

2. JANEZ RAVBAR

3. MATJAŽ BEVC

4. ANTON FABJAN

5. SIMONA MELE – KOMPAS d. d.

 

Aktivnosti:

25.04.2018 Zbor sekcije NERAZVRŠČENIH

z delavnico: “Pametni telefon in uporabne aplikacije  – Android”