Sekcija lesnih strok

Sekcija lesnih strok pri OOZ Novo mesto šteje 40 članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: mizarstvo, tesarstvo, postavljanje ostrešij, žagarstvo in razrez lesa.

Aktivno sodelujejo s sekcijo lesnih strok pri OZS.

Upravni odbor za mandatno obdobje 2014-2018

1. DUŠAN MOJSTROVIČ – predsednik

2. ROMAN FLORJANČIČ

3. ANTON CVELBAR

4. JANEZ PIRC

5. ANDREJ GOLOB

6. TOMISLAV BOGOVIĆ

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2018:

-  05.04.2018, upravni odbor sekcije

-  18.04.2018, volilni zbor sekcije

- 15.11.2018, strokovna ekskurzija: Ogled podjetij LUMAR Maribor in LESTROJ Trzin

-   21.12.2018, strokovna ekskurzija v Ljubljano z ogledom sejma na GR

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2017:

- 16.2.2017, sestanek Upravnega odbora sekcije, kjer so pripravili program dela za prvo polovico leta 2018

- 22.3.2017, predstavitev najnovejših dekorativnih kolekcija v industriji pohištva podjetij: Egger, Hafele in Fundremax

- 27.9.2017, sestanek Upravnega odbora sekcije, kjer so pripravili program do konca leta 2018

- 9.11.2017, strokovna ekskurzija z ogledom sejma Ambient Ljubljana na Gospodarskem razstavišču