Sekcija lesnih strok

Sekcija lesnih strok pri OOZ Novo mesto šteje 51 članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: mizarstvo, tesarstvo, postavljanje ostrešij, žagarstvo in razrez lesa.

Aktivno sodelujejo s sekcijo lesnih strok pri OZS.

Upravni odbor za mandatno obdobje 2014-2018

1. DUŠAN MOJSTROVIČ – predsednik

2. ROMAN FLORJANČIČ

3. ANTON CVELBAR

4. JANEZ PIRC

5. ANDREJ GOLOB

6. TOMISLAV BOGOVIĆ

Poročilo o delu sekcije v letu 2017