Sekcija kovinarjev

Sekcija kovinarjev pri OOZ Novo mesto šteje -57 članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: kovinarstvo, strugarstvo, Ključavničarstvo, postavljanje kovinskih ogrodij za ograje in nadstreške..

 

Upravni obor za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. MIHAEL FILIPIČ  – predsednik

2. JOŽE MIKLIČ

3. JOŽE LUZAR.si

4. ROBERT PERIC

5. AVGUST BUČAR

6. JOŽE ZUPANČIČ

7. STANKO NOVINC – KGN NOVINC d.o.o.

 

Poročilo o delu sekcije za leto 2017:

- 6.2.2018  Upravni odbor sekcije

- 23.2.2017 Strokovna ekskurzija Riko in Yaskava Ribnica

- 26.4.2017 Sestanek Upravnega odbora sekcije

- maj 2017 Tečaj Avtocad

- 25.11. – 26.11.2017 Dnevi kovinarjev v organizaciji sekcije kovinarjev pri OZS

- 12.12.2017 Ogled železolivarskega muzeja na Dvoru in zaključni zbor sekcije