Sekcija kovinarjev

Sekcija kovinarjev pri OOZ Novo mesto šteje -58  članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: kovinarstvo, strugarstvo, Ključavničarstvo, postavljanje kovinskih ogrodij za ograje in nadstreške..

Upravni obor za mandatno obdobje 2018 – 2022                                                                                    

1. MIHAEL FILIPIČ  – predsednik                                                                                                     

2. JOŽE MIKLIČ

3. JOŽE LUZAR.si

4. ROBERT PERIC

5. AVGUST BUČAR

6. JOŽE ZUPANČIČ

7. STANKO NOVINC – KGN NOVINC d.o.o.

Poročilo o delu sekcije v letu 2019:

- 18.6.2019, upravni odbor sekcije

- 9.9.2019, upravni odbor sekcije

- 25.9.2019, strokovna ekskurzija z izmenjavo dobrih praks v Trst (organizacija SPOT TOČKE

Poročilo o delu sekcije za leto 2018:

- 23.02.2018, upravni odbor sekcije

- 06.03.2018, volilni zbor sekcije

- 03.07.2018, upravni odbor sekcije

- 21.08.2018, upravni odbor sekcije

- 12.09.2018, strokovna ekskurzija: Ogled tovarne TUBIFICIJO DEL FRIULI SPA Italija

- 17.11.2018, dnevi kovinarjev Terme Zreče

- 13.12.2018, zaključni zbor sekcije