Sekcija kovinarjev

Sekcija kovinarjev pri OOZ Novo mesto šteje -67 članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti:

Upravni obor za mandatno obdobje 2014-2018

1. MIHAEL FILIPIČ – predsednik

2. JOŽE MIKLIČ

3. JOŽE LUZAR

4. ROBERT PERIC

5. AVGUST BUČAR

Poročilo o delu sekcije za leto 2016

- 25.1.2016 sestanek upravnega odbora sekcije

- 21.4.2016 ogled tovarno AREX  Šentjernej

- 07.6.2016 upravni odbor sekcije

- 07.9. 2016 upravni odbor sekcije

- 02.12.2016 Strokovna ekskurzija v Bosno in Hercegovino preko OZS

- 08.12.2016 zaključni zbor in druženje