Sekcija kovinarjev

Sekcija kovinarjev pri OOZ Novo mesto šteje -58  članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: kovinarstvo, strugarstvo, Ključavničarstvo, postavljanje kovinskih ogrodij za ograje in nadstreške..

Upravni obor za mandatno obdobje 2018 – 2022                                                                                    

1. MIHAEL FILIPIČ  – predsednik                                                                                                     

2. JOŽE MIKLIČ

3. JOŽE LUZAR.si

4. ROBERT PERIC

5. AVGUST BUČAR

6. JOŽE ZUPANČIČ

7. STANKO NOVINC – KGN NOVINC d.o.o.

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2019:

- 18.06.2019, upravni odbor sekcije

- 09.09.2019, upravni odbor sekcije

- 25.09.2019, strokovna ekskurzija v organizaciji SPOT TOČKE v Trst

- 23.11.-24.11., strokovno srečanje kovinarjev v Črnomlju v organizaciji OZS

- 04.12.2019, strokovna ekskurzija: Ogled podjetja LOK d.o.o. Šentjernej

- 04.12.2019, zaključni zbor sekcije