Sekcija kovinarjev

Sekcija kovinarjev pri OOZ Novo mesto šteje -57 članov.

V to sekcijo spadajo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: kovinarstvo, strugarstvo, Ključavničarstvo, postavljanje kovinskih ogrodij za ograje in nadstreške..

Upravni obor za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. MIHAEL FILIPIČ  – predsednik

2. JOŽE MIKLIČ

3. JOŽE LUZAR.si

4. ROBERT PERIC

5. AVGUST BUČAR

6. JOŽE ZUPANČIČ

7. STANKO NOVINC – KGN NOVINC d.o.o.

 

Poročilo o delu sekcije za leto 2018:

- 23.02.2018, upravni odbor sekcije

- 06.03.2018, volilni zbor sekcije

- 03.07.2018, upravni odbor sekcije

- 21.08.2018, upravni odbor sekcije

- 12.09.2018, strokovna ekskurzija: Ogled tovarne TUBIFICIJO DEL FRIULI SPA Italija

- 17.11.2018, dnevi kovinarjev Terme Zreče

- 13.12.2018, zaključni zbor sekcije

 

Poročilo o delu sekcije za leto 2017:

- 6.2.2017,  upravni odbor sekcije

- 23.2.201, strokovna ekskurzija Riko in Yaskava Ribnica

- 26.4.2017, sestanek Upravnega odbora sekcije

- maj 2017, tečaj Avtocad

- 25.11. – 26.11.2017, dnevi kovinarjev v organizaciji sekcije kovinarjev pri OZS

- 12.12.2017, ogled železolivarskega muzeja na Dvoru in zaključni zbor sekcije