Sekcija inštalaterjev – energetikov

Sekcija inštalaterjev energetikov šteje 34 članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: inštalacije centralnih, plinskih, vodovodnih napeljav, montaža in servisiranje klimatskih naprav.

Upravni odbor za mandatno obdobje 2014-2018:

1. PAVEL TURK – predsednik

2. MARKO MUHIČ

3. ANDREJ PAPEŽ

4. MATEJ DULC

5. FRANCI BUČAR

Poročilo o delu sekcije v letu 2016

- 21.4.2016 sestanek s FURS-om glede preprečevanja dela na črno

- 01.6.2016 strokovno predavanje o pravilni sestavi kalkulacij

- 24.10.2016 upravni odbor sekcije