Sekcija inštalaterjev – energetikov

Sekcija inštalaterjev energetikov šteje 34 članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: inštalacije centralnih, plinskih, vodovodnih napeljav, montaža in servisiranje klimatskih naprav.

Upravni odbor za mandatno obdobje 2014-2018:

1. PAVEL TURK – predsednik

2. MARKO MUHIČ

3. ANDREJ PAPEŽ

4. MATEJ DULC

5. FRANCI BUČAR

Poročilo o delu sekcije v letu 2017

-  25.01.2017, upravni odbor sekcije

-   27.01.2017, srečanje inštalaterjev, krovcev, gradbincev pri OZS v Zrečah

-   03.03.2017, ogled muzeja Vitanje Velenje in bowling Sevnica

-   25.09.2017, upravni odbor sekcije

-  01.12.2017, strokovna ekskurzija s predavanjem o cenikih na OOZ Maribor