Sekcija elektro dejavnosti

Sekcija elektro dejavnosti pri OOZ Novo mesto šteje 65. članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: elektro inštalacije,

 Upravni odbor sekcije za mandatno obdobje 2014-2018

1. DRAGO HOČEVAR – predsednik

2. IVAN BLAŽIČ

3. NINOSLAV DANČULOVIĆ

4. ALOJZ ŠENICA

5. DAMJAN BIRK

6. EDI DROBNIČ

Poročilo o delu sekcije v letu 2017

- 26.10.2017 , strokovna ekskurzija v Gorenje Velenje in Pivovarno Laško