Sekcija elektro dejavnosti

Sekcija elektro dejavnosti pri OOZ Novo mesto šteje 47  članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: elektro inštalacije

Upravni odbor sekcije za mandatno obdobje 2018 – 2022

1. DRAGO HOČEVAR – predsednik

2. IVAN BLAŽIČ –  UTRIP  d.o.o

3. ANDREJ KMET – SKT  d.o.o.

4. JURE MLAKAR

5. JANEZ ZUPANČIČ - UTRIS  d.o.o.

6. DAMJAN BIRK -  BILDOS d.o.o

7. BOŽO GREŠAK - FARMEL  d.o.o.

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2017:

- 18.01.2018, predstavitev sončnih elektrarn po sistemu net-matering

- 22.03.2018, upravni odbor sekcije

- 09.04.2018, volilni zbor sekcije

- 17.11.2018, strokovna ekskurzija: LUMENIA Litija in Bunker Kočevska Reka

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2017:

- 26.10.2017 , strokovna ekskurzija v Gorenje Velenje in Pivovarno Laško