Sekcija elektro dejavnosti

 

 

Sek cija elektro dejavnosti pri OOZ Novo mesto šteje 65. članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: elektro inštalacije,

 Upravni odbor sekcije za mandatno obdobje 2014-2018

1. DRAGO HOČEVAR – predsednik

2. IVAN BLAŽIČ

3. NINOSLAV DANČULOVIĆ

4. ALOJZ ŠENICA

5. DAMJAN BIRK

6. EDI DROBNIČ

Poročilo o delu sekcije v letu 2016

- 12.4.2016 upravni odbor, na katerem so izvolili novega predsednika Draga Hočevarja

 

- 15.9.2016 zbor, na katerem so sprejeli program dela do konca leta 2016

 

- 25.5.2016 strokovna ekskurzija z ogledom tovarne ETI Izlake in Termoelektrarne Šoštanj

- 18.10.2016 strokovna ekskurzija z ogledom tovarne TEM Čatež in HE Boštanj