Sekcija elektro dejavnosti

Sekcija elektro dejavnosti pri OOZ Novo mesto šteje 47  članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: elektro inštalacije

Upravni odbor sekcije za mandatno obdobje 2018 – 2022                                                 

1. DRAGO HOČEVAR – predsednik                                                                                               

2. IVAN BLAŽIČ

3.  ANDREJ KMET

4. JURE MLAKAR

5. JANEZ ZUPANČIČ

6. DAMJAN BIRK

7. BOŽO GREŠAK

Poročilo o delu sekcije v letu 2019

- 09.04.2019, zbor sekcije

- 16.09.2019, upravni odbor sekcije