Sekcija elektro dejavnosti

Sekcija elektro dejavnosti pri OOZ Novo mesto šteje 47  članov.

V to sekcijo sodijo člani, ki opravljajo naslednje dejavnosti: elektro inštalacije

Upravni odbor sekcije za mandatno obdobje 2018 – 2022                                                 

1. DRAGO HOČEVAR – predsednik                                                                                               

2. IVAN BLAŽIČ

3.  ANDREJ KMET

4. JURE MLAKAR

5. JANEZ ZUPANČIČ

6. DAMJAN BIRK

7. BOŽO GREŠAK

Poročilo o delu sekcije v letu 2019

- 9.4.2019, zbor sekcije

- 16.9.2019, upravni odbor sekcije

Poročilo o delu sekcije v letu 2018:

- 18.01.2018, predstavitev sončnih elektrarn po sistemu net-matering

- 22.03.2018, upravni odbor sekcije

- 09.04.2018, volilni zbor sekcije

- 17.11.2018, strokovna ekskurzija: LUMENIA Litija in Bunker Kočevska Reka