Kratka predstavitev

Smo stanovska organizacija obrtnikov in podjetnikov, v katero se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost  ali domačo in umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Zbornica  je samostojna strokovno-poslovna organizacija, s statusom osebe javnega prava, katere delovanje je predpisano z Obrtnim zakonom.

 Od leta 2008 delujemo na naslovu Forsterjeva ulica 10, Novo mesto, v sklopu trgovskega centra Rialto v Bršljinu.

Vhod OOZ NM

Današnja zbornica pokriva območje Mestne občine Novo mesto ter občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Žužemberk in del občine Škocjan.

Slike stavbe ob nakupu

Glavna naloga zbornice je zastopanje interesov naših članov, poleg tega pa jim tudi svetujemo iz različnih področij, jih seznanjamo z zanje aktualnimi informacijami ter organiziramo razna srečanja, izobraževanja… Bistvo zbornične organiziranosti je povezovanje in združevanje, kajti v tem je »moč« in to je tudi vodilo našega delovanja.