Organi

Člani upravnega odbora v mandatnem obdobju 2014-2018

Predsednica OOZ NM.

Mojca Andolšek, predsednica

Podpredsednik OOZ NM.

Roman Florjančič, podpredsednik

Podpredsednik OOZ NM.

Robert Medle, podpredsednik

Robert Peric

Robert Peric, član UO

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Papež

Andrej Papež, član

Renata Novak

Renata Novak, članica

Andrej Krajnc

Andrej Krajnc, član

Člani nadzornega odbora v mandatnem obdobju  2014-2018

Anton Bobič, predsednik

Avgust Bučar, član

Alenka

Alenka Zaman, članica

 

Člani skupščine v mandatnem obdobju 2014-2018

priloga seznam