Organi OOZ Nm

Poslanci skupščine  v mandatnem obdobju 2018 – 2022

Člani upravnega odbora v mandatnem obdobju 2018 – 2022

Predsednica OOZ NM.

Mojca Andolšek, predsednica

Podpredsednik OOZ NM.

Roman Florjančič, podpredsednik

Andrej Krajnc

Andrej Krajnc, podpredsednik

 

 

 

 

Andrej Papež

Andrej Papež, član

Robert Peric, član

Robert Peric, član

Renata Novak

Renata Novak, članica

Zdravko Klevišar

Zdravko Klevišar, član

Člani nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2018 – 2022

Robert Medle

Robert Medle, predsednik NO

Anton Bobič

Anton Bobič, član NO

Andreja Žnidaršič

Andreja Žnidaršič, članica NO