Oglaševanje

Oglaševanje na spletni strani

  • Vsem članom ponujamo brezplačno objavo logotipa.
    (Pri objavi logotipa lahko tudi vstavimo povezavo do vaše spletne strani ali profila na socialnem omrežju.)
  • Članom ponujamo tudi objavo plačljivega oglasa na vrhu strani.
    (Možnost objave slike in kratkega besedila, cena po dogovoru.

Oglaševanje v “Naše glasilo”

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V PUBLIKACIJAH OOZ NOVO MESTO

velikosti objav DIMENZIJE v mm

cene v €

cena z DDV

1/12 strani A4 93 x 40 L

40

48

1/6 strani A4 93 x 85 L

80

96

¼ strani A4 196 x 62,5 L 93 x 130 P

120

144

½ strani A4 196 x 130 L, 93 x 265 P

200

240

1/1 strani A4 196 x 265 P

350

420

tampon na naslovnici 57 x 40

50

60

tampon 65 x 15 L

25

30

Oglasov praviloma ne objavljamo na prvo in zadnjo stran.
Glasilo je barvno in izhaja 4x letno, prvi teden v: marcu, juniju, septembru in ecembru.

POPUSTI: za člane OOZ Novo mesto: 50 %

Oglasi, ki bodo v wordu ali PDF obliki poslani k nam do 25. v mesecu pred mesecem izida, bodo objavljeni takoj, sicer pa v naslednji številki.

oglasevanje

Oglaševanje v mesečnem obvestilu

Možnost vstavitve vložka A4 ali A5. Oblika, vsebina in barva je odločitev naročnika. Dostava: en dan pred pakiranjem, ki je praviloma 6. dan v tekočem mesecu oz. po dogovoru.

Cena : 
1 list = 200 € + DDV
2 lista = 250 € + DDV
3 in več listov = 300 € + DDV

oglasevanje