Obvestilo o aktualnih spremembah v zvezi z vavčerji, 15.3.2020

ZAČASNO ZAPRTJE TREH VAVČERSKIH POZIVOV

Slovenski podjetniški sklad je z objavo v Uradnem listu št. 21 z dne 13. 3. 2020 začasno zaprl izvajanje naslednjih vavčerjev:

  • vavčerja za tržne raziskave tujih trgov,
  • vavčerja za pripravo digitalne strategije in
  • vavčerja za digitalni marketing.

SPREMEMBE IZVAJANJA ODPRTIH VAVČERSKIH POZVIVOV

Glede izvajanja ostalih 11 vavčerjev pa sklad zaradi izrednih razmer in izvajanja ukrepov, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa, pa od 13. 3. 2020 uvaja naslednje spremembe:

  • sprememba roka za oddajo zahtevkov za vavčerje: za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu RS (13. 3. 2020) roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja, določenega v javnem pozivu,
  • sprememba načina oddaje vlog za vavčerje: vse vloge se lahko oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.
  • sprememba glede identifikacije odgovorne osebe prijavitelja: Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oziroma pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje je do nadaljnjega izključena. Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.

DODATNE INFORMACIJE IN POMOČ

Svetovalke točke SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija smo vam še naprej na voljo za svetovanje v zvezi z razpisi ter za pomoč pri pripravi vlog in oddaji zahtevkov. Dosegljive smo po telefonu na SPOT številki : 030 700 170 ali na naslednjih kontaktih:

  • Darja Smiljić: mob: 040 197 264, e-mail: darja.smiljic@rc-nm.si
  • Marija Martinčič Bauman: mob: 041 759 762, e-mail: marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si
  • dr. Marijeta Kobetič: mob: 040 122 872, e-pošta: marijeta.kobetic@ric-belakrajina.si
  • Breda Koncilja: mob: 051 422 580, e-pošta: breda.koncilja@ozs.si

 

          

 

This entry was posted in Nerazvrščeno. Bookmark the permalink.