Naše Glasilo

Glasilo OOZ Novo mesto je revija OOZ Novo mesto, ki izhaja dvakrat letno (v mesecu juniju in decembru). Vsebinsko zajema informacije o delovanju zbornice in sekcij, pomembne dogodke, strokovne članke in intervjuje z obrtniki/podjetniki.

Arhiv Našega glasila