Akti

Nov Statut OOZ Novo mesto

Zaključen je postopek sprejemanja sprememb in dopolnil Statuta OOZ Novo mesto, katerega končna  obravnava je bila na seji skupščine dne 10.10.2018.

Po vključitvi vseh v času javne obravnave prejetih pripomb in dopolnil ter dodatno še nekaterih popravkov, ki so se poslancem zdele smiselne na sami seji, je skupščina sprejela končno besedilo statuta, ki je pričel veljati z dnem pridobitve soglasja UO Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, to je dne 23.10.2018.

Statut 2018__čistopis_s soglasjem OZS