21.9.2017 ob 13.00 uri; Seminar Izplačila fizičnim osebam ter predvidene novosti na področju davkov in delovnih razmerij v letu 2018

20170921 Krajše vabilo Izplačila fizičnim osebam in davčne novosti v letu 2018

PODATKI O DOGODKU

Kraj:

prostori OOZ Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, Novo mesto

Datum in ura:

21.9.2017 ob 13.00 uri

Organizator:

- Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Predavatelj:

Marija Tomc Muc, direktorica podjetja Biro Bonus d.o.o.

Cena:

- za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino je seminar brezplačen,

- ostali udeleženci plačajo kotizacijo v višini 50,00 EUR za osebo na TRR OOZ Novo mesto št. 02970-0010183225, sklic: 00 2109-17, pred pričetkom

Vsebina predavanja:

1. IZPLAČILA FIZIČNIM OSEBAM

- ODVISNO IN NEODVISNO RAZMERJE

- PLAČA

- DELO PO CIVILNIH POGODBAH IN DRUGE OBLIKE DELA (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o poslovodenju in prokuri, delo preko s.p., začasno delo upokojencev, študentsko delo, delo na praksi, brezplačna pomoč       družinskih članov, osebno dopolnilno delo…)

2. OSTALA IZPLAČILA ZAPOSLENIM

- Izplačila po potnih nalogih

- Povračila materialnih stroškov v zvezi z delom (povračilo stroškov malice in prevoza)

- Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine

3. OSTALE OBLIKE NAGRAJEVANJA IN STIMULIRANJA ZAPOSLENI

- Bonitete (uporaba službenega avta v privatne namene vključno s tovornimi vozili, plačilo stroškov izobraževanja, plačilo zavarovanja,…)

- Obravnava team buildingov, piknikov, izletov zaposlenih

- Darila zaposlenim in njihovim otrokom

4. (PREDVIDENE) NOVOSTI V LETU 2018

- Normiranci po novem

- Drugačne dohodninske olajšave

- Povečana pooblastila inšpektorjev

Prijave:

na OOZ Novo mesto, na tel. 07 33 71 580, 041 350 001, ali e-pošta: ksenija.klobucar@ozs.si, najkasneje do torka 19.9.2017.

več v vabilu

Vabilo

This entry was posted in Nerazvrščeno. Bookmark the permalink.