20.2.2018 ob 13.00 uri; Seminar Računovodski in davčni obračun za leto 2017 ter davčne novosti v letu 2018

Kraj:

Predavalnica OOZ Novo mesto, Foersterjeva ulica 10

Datum in ura:

20.2.2018 ob 13.00 uri

Organizator in predavatelj:

- OOZ Novo mesto, ga. Tadeja Bučar, davčna svetovalka z OZS

Program:

 • ZAHTEVE ZGD-1
  • Zakonska pravila računovodenja po ZGD-1
  • Poročanje AJPES
  • Letno poročilo
 • DAVČNI OBRAČUN
  • Davčni obrazec, izračun davka ter roki za oddajo in plačilo davka
  • Davčna osnova in posebnosti pri obravnavi nekaterih računovodskih kategorij
  • Nepriznani in delno priznani odhodki in prihodki:
   • Rezervacije,
   • Amortizacija
   • Popravki vrednosti in odpisi poslovnih terjatev
   • Poslovanje med povezanimi osebami
   • Kapitalski dobički in izgube
   • Stroški reprezentance
   • Drugi poslovno nepotrebni in nepriznani odhodki
  • Davčne olajšave
 • DAVČNE NOVOSTI, KI ZAČNEJO VELJATI S 1.1.2018
 • ODGOVORI NA VPRAŠANJA TER DISKUSIJA

 

Kotizacija:

-  za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino je seminar BREZPLAČEN.

-  ostali udeleženci plačajo kotizacijo v višini  70,0 EUR z DDV/osebo na TRR OOZ Novo mesto

št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: SI00 2002-18, pred pričetkom izobraževanja.

Prijave:

OOZ Novo mesto, tel. 07 33 71 580, 041 350001 ali e-pošto: ksenija.klobucar@ozs.si, najkasneje do petka, 16.2.2018.

Vabilo

This entry was posted in Nerazvrščeno. Bookmark the permalink.